Så er 2009 gået og det er tid til en lille status.

Jeg har sat årgang 2010 ringe på 35 unger og af dem er 32 allerede taget fra. Hos 3 par er der unger igen, faktisk var der unger hos et par mere men her blev hunnen åbenbart lidt syg og gik af reden lige da de første unger kom. Jeg kunne ikke rede unger men jeg flyttede resten af æggene til et par de kun havde ubefugtet æg og det ser ud til at det går godt det første æg er klækket.

Det jeg har kæmpet mest med indtil nu i denne ynglesæson er ubefrugtet æg. Det er sådan lidt alt eller intet, det har været par med 7 og 8 befugtede æg med der har også været par med samme antal ubefugtet æg.

En af de ting vi på DUK møde tit diskurser er om vi har fokus nok på undulaternes fertilitet eller om vi måske glemmer dette når vi udvælger vor ynglepar. I af mine indkøbte hunner viste sig sidste år og faktisk igen i år at være en noget ustabil æglægger, på den måde at hun ikke lægger æg hver anden dag hver gang, der kan gå 3 eller 4 dage mellem æggene og desuden bliver det kun til 3-4 æg pr. kuld. Sidste ynglesæson fik jeg 3 unger fra hun, tilfældigvis 3 hunner, i denne nuværende sæson har indtil nu fået 2 unger som snart kan tages fra.

Hvorfor bruger jeg så denne hun igen???? Simpelhed fordi hun gav mig de bedste hun-unger jeg fik sidste år. Jeg har dog holdt et ekstra øje med hvordan disse hunner så har opført sig. To af hunner blev sat til at yngle omkring 1/10-09 de har vist sig at være meget mere stabile end deres mor. Begge lagde 8 æg et hver anden dag som det skal være. Alle æg var befrugte og de henholdsvis 7 og 8 unger. Den sidste hun blev først sat i ynglebur i starten af december, hun har lagt 7 æg lige så stabil som hendes søskende men desværre se kun 1 æg ud til at være befugtet.

Udover de omtalt 35 unger er der pt. altså her 1/1-2010 kommet 10 unger de sidste dage. Der er flere befugtet æg i kasserne så forhåbentligt kommer der flere unger de næste dage.